Author Topic: 聲o ang ayong natutunan upang dnes?  (Read 233 times)

LeeDrakel

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
聲o ang ayong natutunan upang dnes?
« on: March 01, 2019, 09:34:15 am »
Ako Isang Tagapagpananalixik na naglapapupang matuto ng bagong bagai.